Factory Information
Factory Area: 0 m2
Employees: 100 - 500
Plant Add: No.29 Zhejiang Road,Tianjin Ziya Circular Economy Park